Maritimt klyngecenter skal til Nordjylland


retur
Af formand Jan Gregersen, Dansk Metal Aalborg og formand Rasmus Haugaard, Erhverv Norddanmark

For 14 dage siden erfarede vi, at Nordjylland var i alvorlig risiko for at blive helt forbigået ved placeringen af de fremtidige erhvervsklynger - det vil sige den del af det nye erhvervsfremmesystem, der skal styrke innovationskraften i særligt små og mellemstore danske virksomheder.

Det gav anledning til en opfordring til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og erhvervsminister Simon Kollerup om at sikre en anden og rimelig fordeling, så hele landet dækkes ind. Det har de to ministre imødekommet, og stoppet den igangværende proces således at der sikres en fair og ordentlig fordeling på grundlag af en åben dialog herom.

Det er Dansk Metal og Erhverv Norddanmarks klare anbefaling, at den Nordjyske region går efter at blive hovedkvarter for det kommende klyngecenter for maritime erhverv og logistik. Og vi opfordrer kraftigt alle kommunale og private aktører til at samarbejde herom.

Nordjylland har en række dominerende styrkepositioner indenfor det blå, det maritime og logistik:
  • Det Blå Nordjylland består af cirka 400 virksomheder med 15.000 beskæftigede fordelt på alle 11 kommuner 
  • Nordjyske MARCOD er den af de nuværende klyngeorganisationer, der har flest medlemmer inden for det maritime område
  • Der er i denne landsdel en stor repræsentation af små og mellemstore producenter af maritimt udstyr, ligesom vi har udviklings- og teknologitunge produktionsvirksomheder og maritime virksomheder styret af en global grøn miljødagsorden
  • Nordjylland har mange mindre virksomheder med stor ekspertise eller specialviden, der hjælper større og store virksomheder i deres udvikling
  • Nordjylland har hovedparten af landets fiskeri og end dertil knyttet omfattende forædlingsindustri 
  • Vi huser Danmarks største nybygnings- og reparationsværfter; alle i vækst
  • Samtlige regionens fem erhvervshavne er i vækst
Desforuden er havnene i Hirtshals og Aalborg helt fremme med løsninger indenfor multimodale transporter, hvor gods flyttes på skib, togbane og vej. Og Port of Aalborg har i lang tid huset landets førende triple helix organisation indenfor logistik i form af Center for Logistik og Samarbejde.

Hos Dansk Metal og Erhverv Norddanmark er vi glade for, at uddannelses- og forskningsministeren har kaldt til orden og lagt op til en løsning, der sikrer en balanceret og fair fordeling af klyngecentrene - til gavn for hele landet.

Fordi vores region om nogen er blå og maritim, ser vi Nordjylland som det oplagte valg, når det gælder hjemstedet for det fremtidige maritime klyngecenter.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest