På den anden side af et forfærdeligt år


retur
Af formand Rasmus Haugaard, Erhverv Norddanmark

2022 blev forhåbentlig for Aalborg det tætteste, vi nogensinde kommer på et ægte annus horribilis. Et forfærdeligt år, hvor Aalborg blev ramt af en lang række dårlige sager med omfattende negativ omtale i lokale og landsdækkende medier - startende med udbygningsaftaler, en såkaldt nybyggersag, støtte til receptioner, bilagssager. I løbet af året sagde vi også farvel til en lang række ledende embedsmænd: Stadsarkitekten, direktøren for By- og Landskabsforvaltningen, erhvervsdirektøren, havnedirektøren og senest også kommunaldirektøren.

I nytårsgudstjenesten for det officielle Aalborg berørte biskop Thomas Reinholt Rasmussen emnet ganske rammende: Institutionerne i vores samfund - herunder Aalborg Kommune - skal kunne tåle pres. De skal kunne tåle kritik. De skal kunne tåle at blive rusket. Det er en del af det at være et demokratisk samfund. Sådan skal det nødvendigvis være. Men vores institutioner - konkret vores kommune - må ikke vælte. Den skal ligesom andre institutioner stå fast som nedbankede hegnspæle, for den er grundlæggende selve fundamentet for det samfund, vi alle lever i. Uden en stærk og velfungerende kommune kommer Aalborgs erhvervsliv ikke til at blomstre.

Partipolitiske hensyn kan være besnærende. Ideologiske modsætninger kan være en nærende ild, også uden for valgkampens grænser. Men det bliver ikke en smedende og opbyggende ild, men tværtimod en ødelæggende og nedbrydende ild.

Uden en Aalborg Kommune, der har mod, vilje og evne til at tage ansvaret på sig som bindeled og katalysator for alle de kræfter, der er i vores region, kommer vi ikke nogen vegne. Uden en Aalborg Kommune, som har visioner, mod og ambitioner for vores bys fysiske udvikling og som tør byudvikling - frækt, nyt og banebrydende - kommer vi ikke nogen vegne.

De borgere, erhvervspersoner, politikere og journalister, som virker med det formål i størst muligt omfang at bryde vores bærende struktur ned, at øve skade på vores institutioner, på politikere, på embedsmænd, skaber kaos. Og de lammer udviklingen i vores by og vores region. Til gavn for ganske, ganske få og til skade for rigtig, rigtig mange.

Jeg savner at se vores politikere derude i frontlinjen, hvor kampen vindes og tabes. Det gælder både flertallet og den ansvarlige opposition. Hegnspælene skal forsvares, så man slår sig gul og blå på dem. Det er tid til handling; det er tid til modtryk. Ikke til undskyldninger.

Og det er tid til selvransagelse for dem, som i deres iver efter at nedbryde risikerer selve det fundament, de selv står på. Vi skal sammen på ny markere Aalborg som en by, der kan og vil selv - som vi er stolte af. Og som i fremtidens Danmark vil tage sin plads som en markant storby - et regionalt kraftcenter med et blomstrende erhvervsliv. Det er forudsætningen for, at vi alle sammen kan få et bedre sted at leve vores liv og drive vores virksomhed.Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest