Infrastruktur


En velfungerende infrastruktur er en af de altafgørende parametre for at understøtte by- og erhvervsudvikling. Infrastrukturgruppen Norddanmark er et udvalg etableret mellem regionens hovedaktører på gods- og persontransport, og dets fokus er at arbejde med udviklingen af den fysiske infrastruktur i den nordjyske region. Med udvalgets sammensætning er der skabt et forum, hvor offentlige og private aktører samarbejder om at understøtte udviklingen af infrastrukturen, og dermed bidrage til en tæt dialog mellem de offentlige aktører og det nordjyske erhvervsliv.

Udvalgets medlemmer er:

 • Afdelingschef Henning Christensen, Region Nordjylland
 • Direktør Claus Holstein, Port of Aalborg
 • Direktør Peter Hvilshøj, Nordjyske Jernbaner
 • Stadsingeniør Svend Erik Pedersen, Aalborg Kommune
 • Kommunaldirektør Christian Roslev, Aalborg Kommune
 • Adm. direktør Thomas E. Øster, Nordjyllands Trafikselskab
 • Direktør Niels Hemmingsen, Aalborg Lufthavn
 • Politiinspektør Ole Kristensen, Nordjyllands Politi
 • Transportforsker Kristian Hegner Reinau, Aalborg Universitet (Forskningsgruppen Godstransport)
 • Head of Technical Department Mette Schmidt, Port of Aalborg 
 • Afdelingsleder Mette Skamris Holm, Aalborg Kommune (Trafikplanlægning)
 • Afdelingsdirektør Niels Agerholm, Vejdirektoratet
 • Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen, Nordjyllands Politi (ad hoc)
 • Direktør Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab (ad hoc)
 • Bestyrelsesmedlem Steen Royberg, Erhverv Norddanmark
 • Direktør Kamilla Bittmann, Erhverv Norddanmark

I tilknytning til udvalget er der endvidere aftalt et tæt samarbejde med Business Region North Denmark, ligesom der løbende vil blive etableret samarbejder med andre aktører. Til møderne inviteres også nøglepersoner fra de enkelte organisationer repræsenteret i udvalget.
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest