Erhverv Norddanmarks Fond


Erhverv Norddanmarks Fond er oprettet for at rationalisere administrationen af en række legater, at smidiggøre forvaltningen af kapital og uddeling af legatportioner og øge mulighederne for forøgelse af kapital og renteafkast.

I Erhverv Norddanmarks Fonds midler indgår disse legater og fonde:

 • Anna og Leonere Berglinds Mindelegat
 • Boghandler M.A. Schultz' Mindelegat til uddannelse
 • Boghandler M.A. Schultz' Mindelegat til understøttelse
 • Chr. Simonsen og hustru Dagmar Simonsens Mindelegat 
 • De 8 Købmænds Legat
 • De 8 Venners legat
 • Det Berorffske Mindelegat
 • Direktør A. Spodsbergs Legat
 • Direktør P.P. Hedegaard og Hustrus Mindelegat
 • Direktør P.P. Hedegaards Dødsbolegat
 • Direktør P.P. Hedegaards Flidspræmielegat
 • Direktør P.P. Hedegaards Mindelegat
 • Direktør P.P. Hedegaards og Hustrus Legat af 1925
 • Direktør P.P. Hedegaards og Hustrus Legat af 1935
 • Direktør R.P. Hegelunds Legat
 • Direktør Sophus Müller og Hustrus Mindelegat
 • E Schockerts legat
 • Etatsråd Chr. Simonis og Hustrus Legat
 • Fabrikant Bernhard Thorsens og Hustru Lea Thorsens Mindelegat
 • Frie Erhvervs Værns Legat
 • Frk. Hedevig Thomassens Legat
 • Frk. Ingeborg Larsens Gavebrev
 • Handelsbetjent Rasmus Andreas Bording Rasmussens Legat
 • J.P. Wenøe og Hustrus Mindelegat v/Aalborg og Nørresundby Textilhandlerforening
 • Jacob Palludans Mindelegat 1910
 • Jacob Palludans Mindelegat 1912
 • Justitsråd Jeppe Poulsens Legat
 • Kjærs Mølles 50 års Jubilæumsfond v/Aalborg og Nørresundby Textilhandlerforening
 • Kong Christian X's Mindelegat
 • Konsul M. Kragelunds og Hustrus Mindelegat
 • Konsul P. Rechnitzers og Hustrus Guldbryllupslegat
 • Konsul Viggo Rützebeck og Hustrus Mindelegat
 • Købmand Anthon Bach og Hustrus Understøttelseslegat
 • Købmand Aron Jacobsen og Hustrus Legat
 • Købmand Carl Schmidts og Hustrus Legat
 • Købmand Chr. Fode og Hustrus Legat
 • Købmand Chr. Lassens og Hustrus Mindelegat
 • Købmand Emil Øhlenschlægers Legat
 • Købmand H.H. Mørups og Hustrus Legat
 • Købmand J.N. Skibsteds Mindelegat
 • Købmand J.P. Wenø og Hustrus Mindelegat
 • Købmand John Møllers og Hustrus Caspara Møllers Mindelegat
 • Købmand, konsul Vilh. Mouritzen og hustru Bertha Mouritzen, født Larsens Legat
 • Købmand L.D. Klitgaards Legat
 • Købmand L.I. Lewin og Hustrus Mindelegat
 • Købmand Michael Sørensens Legat
 • Købmand Th. Springborgs Mindelegat v/Aalborg og Nørresundby Textilhandlerforening
 • Lucie og Poul Bangs Legater
 • Mammen & Dreschers Jubilæumslegat
 • Mægler Frederik Kelp og Hustrus Mindelegat
 • N.K. Strøybergs Mindelegat
 • Prokurist Niels Brincks og Hustrus Mindelegat
 • Rentier Emil Lassens og Hustrus Legat
 • Rentier, forhenværende skibsmægler i London P.A. Petersens Legat
 • Rudolph Emil Kelps Mindelegat
 • Th. Springborgs Legat
 • Aalborg Handelsstandsforenings Jubilæumslegat
 • Aalborg Handelsstandsforenings Studielegat
 • Aalborg Købmænds Hjælpekasse
 • Aalborg og Nørresundby Textilhandlerforenings UnderstøttelsesfondHovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest