ATA-carnet 


Hvad er et ATA-carnet?

Et ATA-Carnet er et tolddokument, som erstatter ind- og udførselspapirer samt sikkerhedsstillelse for told og afgifter i de lande som er tilsluttet ordningen.
ATA-Carnet ordningen er baseret på en international aftale om at tillade en midlertidig import af varer til et andet land i op til 1 år. Ved midlertidig import forstås, at de varer, som er blevet indført, skal hjemtages til Danmark igen inden gyldighedsfristens udløb.

Et ATA-Carnet kan anvendes ved:

  • Varer til messe eller udstillingsgods
  • Vareprøver og varer til demonstration
  • Professionelt udstyr
Over 70 lande accepterer på nuværende tidspunkt et ATA-Carnet, blandt andet lande i Europa, Asien, Australien og Nordamerika.

Se alle Carnet-landende her
Se ATA-Carnet brochure her

Fakta ark om ATA carnet printes her

Hvad er fordelene ved et ATA-Carnet?
Som eksportør bliver ens liv markant nemmere med et ATA-Carnet. Man undgår at betale told og afgifter i både indførsels- og transitlandene, og man undgår også:
  • Besværligetoldprocedurer (Ét samlet tolddokument til alle formaliteter)
  • At skulle stille sikkerhed
  • At skulle håndtere mange forskellige valutaer
  • Ventetid
  • Eksport- og importformaliteter i EU.
  • Ubehagelige overraskelser (omkostningerne ved den midlertidige ind- og udførsel er afholdt inden rejsen)
OPRET ET ATA-CARNET ONLINE HER

OBS! Det er vigtigt at vælge Erhverv Norddanmark som endorser, for at få eksportdokumenterne behandlet i Aalborg. Denne funktion findes længere nede på siden under oprettelse af dit ATA-Carnet:
Bemærkninger
 
- Varenes/udstyrets identitet skal til enhver tid kunne konstateres
  - Varene/udstyret må ikke sælges, udlejes eller bortgives i indførelseslandet
  - Varene/udstyret anført i Carnet'et skal ejes af et firma eller en fysisk og juridisk person med       bopæl i Danmark.

Hvor lang tid kan man bruge et ATA-Carnet?
ATA Carnetet gælder i 1 år, og det kan ikke forlænges. Det røde datostempel er udløbsdatoen og ATA carnetet skal sendes retur til udstedskontoret inden udløbsdatoen udløber.
Visse lande sætter en kortere genudførselsfrist, det kan man læse under det enkelt land her.
Inden for gyldighedsperioden kan der foretages et ubegrænset antal rejser til de forskellige lande, som er med i ATA-conventionen. Varelisten kan laves som en bruttoliste, hvor man kan tage alle varerne med, eller blot nogle af varerne.

Vejledning
Vejledning til udfyldelse af ansøgning om udstedelse af ATA-Carnet for varer/fagligt udstyr
ATA-Carnet vejledning her

Hent vareliste til udfyldelse ved mande vare til varelisten, kan hentes ind i portalen efter udfyldelse HER.

Bliv klædt på til brug af et ATA carnet. 
Vejledning til udfyldelse af rejsebladene inden man rejser eller videregiver sit ATA carnet til den som rejser med ATA carnet. 
Vejledning

Video-guide til bestilling af ATA-Carnet
Med denne video får du en hurtig og nem gennemgang til bestilling af dit ATA Carnet
Sådan bestiller du et ATA-Carnet

Ekspeditionstid
Vi tilbyder behandling af alle ansøgninger der er modtaget inden kl. 14.00, og de sendes samme dag eller kan afhentes efter aftale.

Priser
Se vores prisliste her - (Alle priser er ekskl. moms).
Bemærk
- Prisen på et ATA-Carnet afhænger af værdien af de varer der rejses med.
- Medlemmer af Dansk Erhverv opnår rabat på udstedelse af alle dokumenter.


ATA-Carnter (Carnet-værdier i kr.)
(Alle priser er ekskl. moms)
Medlem af                                                        Ikke medlem
Dansk Erherv
kr. 0 - 49.999 kr. 1.240                                                                kr. 2.480
kr. 50.000 - 99.000kr. 1.410                                                                 kr. 2.820
kr. 100.000 - 199.999kr. 1.615                                                                 kr. 3.230
kr. 200.000 - 499.999kr. 1.985                                                                kr. 3.970
kr. 500.000 - 749.000
kr. 2.480                                                               kr. 4.960
kr. 750.000 og deroverkr. 3.230                                                               kr. 6.460
Udfyldelse af ATA-Carnetkr. 1.040                                                               kr. 1.555
Erstatningscarnet/ Nyt udstedt
annulleret ATA-Carnet
kr. 500                                                                  kr. 500Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest