Hvem kan søge?


I henhold til fundatsen for Erhverv Norddanmarks Fond kan fondens midler hovedsageligt anvendes som:

  • Støtte til værdige og trængende medlemmer af Erhverv Norddanmark og den tidligere Nørresundby Handelsstandsforening, disse enker/enkemænd og børn
  • Støtte til gennemførelse af en handelsmæssig uddannelse, særligt for unge med tilknytning til Aalborg Kommune
  • Hædersgaver og flidspræmier til personer med tilknytning til Aalborg Kommune
  • Støtte med de angivne formål til personer uden for den nævnte personskreds
  • Støtte til unge under videreuddannelse inden for kolonial en gros-branchen, fortrinsvis personer, der efter endt læretid fortsætter, hvor oplæringen har fundet sted
  • Støtte til personer, der står foran videreuddannelse

Fonden støtter ikke kollektive ansøgninger.

Efter Ligningslovens regler er støtte til studierejser/studieophold skattefri, mens støtte til
alle andre formål er skattepligtig. For at kunne opnå skattefrihed, skal modtageren af støtte
til studierejse/studieophold dokumentere, at han eller hun er optaget på en udenlandsk uddannelsesinstitution eller at der er indgået aftale om et praktikophold i udlandet i forbindelse med studiet.
 
Hovedsponsor:
Business-sponsorer:


ERHVERV
NORDDANMARK

Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg
98 16 06 00
info@erhvervnorddanmark.dk

Følg os via

Tilmeld eNYHEDSBREV
MISSION
Det er Erhverv Norddanmarks mission som tværfagligt erhvervsnetværk at være erhvervslivets samlende talerør og give regionens virksomheder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

VISION
Erhverv Norddanmark er proaktiv i den erhvervspolitiske debat og er den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Norddanmark.

Ældst · Størst · Stærkest